Bijlage bedenk waar brillen voor dienen

Zet nooit een leesbril op als je gaat autorijden, want dan vraag je om ongelukken. Het is belangrijk om te begrijpen waar brillen voor dienen; vooral de brillen om onze werkelijkheid te begrijpen.

De bekendste christelijke filosoof en theoloog Aurelius Augustinus (354-430) beschrijft zijn plaatsvervangende schaamte, omdat sommige christenen in zijn tijd het verouderde wereldbeeld uit de Bijbel als waarheid verdedigen tegenover wetenschappers die ontdekt hebben dat de wereld er anders uitziet.

Augustinus drukt zijn tijdgenoten al op het hart om de Bijbel niet als een wetenschapsboek te beschouwen en verouderde wereldbeelden als waarheid te verkopen. Dat schaadt de geloofwaardigheid van de Bijbel[1]. De Bijbel is geen wetenschapsboek, maar een relatieboek, een boek over de relatie (het verbond) tussen God en mensen.

Die les van Augustinus geldt vandaag de dag nog steeds. Daarom vat ik nog even samen waar de atheïstische wetenschapsbril en de bijbelbril voor dienen.

De atheïstische wetenschapsbril

De atheïstische bril is bedoeld om alles te verklaren met materie, alsof immateriële dingen, personen en een schepper niet bestaan. Invloedrijke atheïstische wetenschappers dwingen alle natuurwetenschappers om het meest onmogelijke te verklaren zonder schepper. Zo blijft hun wereldbeeld zonder God overeind.

Toch blijkt steeds meer dat de atheïstische wetenschapsbril onze werkelijkheid niet kan verklaren. Met materie alleen zijn geen geloofwaardige verklaringen te geven voor het ontstaan van atomen, het heelal, natuurwetten, natuurconstanten, natuurlijke kringlopen, leven, DNA-software, cellen die complete levende wezens bouwen, diversiteit van leven, complex vernuft in het planten- en dierenrijk, onze persoonlijkheid en immateriële waarden.

De atheïstische bril schetst een ongeloofwaardig en triest beeld van onze werkelijkheid. Ons leven heeft geen doel. Dood is dood. Je moet zelf uitzoeken hoe je leeft, wat je belangrijk vindt of niet. Het maakt uiteindelijk niets uit wat je doet, want alles vergaat definitief; ook dit heelal.

Waar het materialisme in de praktijk toe leidt, laten materialistische predikers als Lenin, Stalin en Mao zien. God wordt uit de samenleving verbannen, christelijke waarden als vrijheid, vrede en respect voor het leven verdampen. Meer dan honderd miljoen mensen worden vermoord; dwang verdringt vrijheid en koude oorlog verdrijft de vrede. Het materialisme flopt en de materialistische muur om de materialistische heilstaat valt.

Maar in de wetenschap is de macht nog steeds in handen van materialisten. Materialisme verklaart alles met toeval en heeft de wetenschap de mond gesnoerd. Dingen die ontworpen lijken, ontstaan niet vanzelf, maar zijn daadwerkelijk ontworpen, tenzij anderen bewijzen dat het niet zo is. De werkelijkheid en ons verstand bedriegen ons niet. Schepping is een betere verklaring dan ongeloofwaardig klein toeval.

De atheïstische bril is levensgevaarlijk.
Hij dwingt God buiten beeld te houden.
Die bril is achterhaald.

De bijbelbril

De bijbelbril is een relatiebril; geen wetenschapsbril. De bijbelbril laat zien dat God ons liefheeft en dat liefde voor God en onze medemensen geluk brengt. De bijbelbril onthult wat we zelf en de wetenschap niet kunnen ontdekken; de antwoorden op onze levensvragen.

Door de bijbelbril zie je wel dát God alles gemaakt heeft, maar niet precies hóe. De bijbelbril toont geen wetenschap, maar ook geen materie die alles schept zonder God. De Bijbel bevestigt dat God overal zichtbaar is in zijn schepping. Gods wonderen in onze werkelijkheid wekken het vertrouwen dat hij ons eeuwig leven kan geven, zonder lijden en verdriet.

Gods liefde en zijn liefdevolle waarden doordringen alles van liefde en geluk; ons denken, onze relaties, onze samenleving en ons gevoel. Gods liefdevolle waarden als barmhartigheid, delen, dienen, opvoeding, onderwijs en respect voor andermans leven vormen de gebruiksaanwijzing voor het leven.

De bijbelbril is geen wetenschapsbril, maar een relatiebril.
Hij toont de weg van liefde naar eeuwig geluk.
Hij onthult antwoorden op onze levensvragen.

Kies altijd de meest geschikte bril

Nu je begrijpt waar wetenschappelijke brillen, de atheïstische wetenschapsbril en de bijbelbril voor dienen, zul je ook herkennen wanneer mensen hun bril niet begrijpen. Laat ik een paar voorbeelden noemen:

 • Wie zegt: “Via de wetenschap kom je niets te weten over God en via de Bijbel kom je niets te weten over de natuur” denkt dat er in onze werkelijkheid geen spoor van God te bekennen valt en dat de Bijbel niets zegt over schepping.
 • Wie zegt: “Ons heelal is maar een paar duizend jaar oud” denkt dat de Bijbel wetenschappelijke uitspraken doet over de leeftijd van ons heelal.
 • Wie zegt: “De wetenschap bewijst dat God niet bestaat” denkt dat de atheïstische wetenschapsbril die God buiten beeld houdt, de enige juiste bril is en dat wetenschappers kunnen bewijzen dat er geen goden bestaan.
 • Wie zegt: “Dat alles vanzelf ontstaat, past prima bij het scheppingsverhaal” denkt dat het verhaal dat alles met materie begon, goed past bij het verhaal dat alles met God begon.
 • Wie zegt: “De Bijbel is achterhaald door de wetenschap” denkt dat de bijbel ook wetenschappelijke uitspraken doet en dat de wetenschap dat beter doet.
 • Wie zegt: “We kunnen niet weten hoe alles ontstond, omdat we er niet bij waren” denkt dat de Bijbel niets over de schepping vertelt en dat de wetenschap helemaal niets over het verre verleden te weten kan komen.

Deze vergissingen maken duidelijk dat je de juiste bril voor het juiste doel moet gebruiken:

 • Wie wil weten hoe ons lichaam werkt, heeft daar allerlei wetenschappelijke brillen voor nodig.
 • Wie God niet wil zien, moet de atheïstische wetenschapsbril opzetten.
 • Wie God zoekt, geluk, of antwoorden op levensvragen, heeft de bijbelbril nodig.

Wetenschapsbrillen tonen overal een schepper.
Door de bijbelbril leer je hem persoonlijk kennen.

[1] https://www.pibburns.com/augustin.htm.

Als jij God gezien hebt bij Opticien Gans Anders, wil je dan aan je contacten doorgeven dat zij hem ook kunnen zien? Alleen met jouw hulp kan dat gratis delen slagen! Delen is heel eenvoudig:

 • Je kunt dit boek aanbevelen bij je contacten via social media of e-mail met onderstaande knoppen.
 • Als je dit een goed boek vindt, kun je een positieve recensie achterlaten op de website waar je het gevonden hebt.