Bijlage de Bijbelbril

Heeft de wetenschap bewezen dat alles vanzelf en toevallig ontstaan is door de big bang en evolutie en dat er geen schepper bestaat? Nee. Toeval is geen verklaring, laat staan een bewijs. De atheïstische wetenschapsbril vraagt om geloof; een onvoorstelbaar groot geloof in onwaarschijnlijk en ongeloofwaardig toeval. De wetenschap ontdekt juist heel veel in onze werkelijkheid dat op een schepper wijst.

Wie antwoorden wil hebben op zijn belangrijkste levensvragen, heeft een andere bril nodig die verder kijkt dan wetenschappelijke brillen; een bril die zich niet blind staart op het materiële: de bijbelbril.

Er is meer dan materie.

In de Bijbel onthult God wie hij is. In de Bijbel onthult God het doel van ons leven. Dat kunnen we zelf niet ontdekken. Dat kunnen wetenschappelijke brillen niet zien. Door het lezen van de Bijbel leer je de zichtbare én de onzichtbare werkelijkheid te begrijpen en vallen de stukjes op zijn plek.

De bijbelbril kan wat geen wetenschappelijke bril kan: antwoorden geven op onze belangrijkste levensvragen:

 • Waarom zijn we hier? Om lief te hebben.
 • Wat is het doel van mijn leven? Een eeuwig leven in liefde en geluk.
 • Is er leven na dit leven? Ja, eeuwig leven met God en met wie liefheeft.
 • Wie heeft alles gemaakt? God.
 • Kun je hem leren kennen? Ja, in de Bijbel staat hoe hij met mensen omgaat.
 • Hoe moet ik leven? Zoals Jezus leerde en liet zien; dienen en liefhebben.
 • Wat is belangrijk? God zoeken en zijn koninkrijk niet mislopen.

De wetenschap kan onze levensvragen niet beantwoorden.
God onthult wat we zelf niet kunnen ontdekken.
De bijbelbril beantwoordt onze levensvragen.

De focus van de bijbelbril

De Bijbelbril is een bril om naar onze werkelijkheid te kijken. Net als bij andere brillen, heeft deze bril ook een gebruiksaanwijzing. Jezus beantwoordt zelf de vraag waar het om draait in de Bijbel: liefde voor God en liefde voor onze medemensen[1]. De Bijbel wordt vaak samengevat met één Bijbelvers: “God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”[2].

Het evangelie in één woord is: liefde. God houdt van ons. Wij zijn gemaakt om hem lief te hebben en de mensen om ons heen. Wie dat doet, ontvangt eeuwig leven na dit leven. Wie vooral voor zichzelf leeft en niet voor zijn medemens, leeft niet zoals het leven bedoeld is, ontvangt het eeuwig leven niet en vergaat voorgoed. De Bijbel is dus een relatieboek; een goddelijke liefdesbrief; één grote oproep om liefde voor God en medemensen in praktijk te brengen.

De bijbelbril laat zien wat liefde is. God zelf liet ons zien wat liefde is, in de persoon van Jezus Christus. Wij verdienen namelijk straf voor onze liefdeloosheid, voor ons egoïsme, voor de puinhoop die wij soms van ons leven maken. Maar God kwam naar deze aarde in de persoon van Jezus Christus om de straf op zich te nemen die wij verdienen. Jezus liet zich aan het kruis nagelen om onze straf in onze plaats te dragen[3].

Daarom hoeven we niet bang te zijn voor Gods straf als we hem liefhebben en dienen, want God is liefde[4]. Jezus stond op uit de dood om te bewijzen dat de dood niet het laatste woord heeft[5]. De dood is meer dan een uitgang. Het is vooral de ingang naar een eeuwig leven zonder lijden of verdriet; naar een eeuwig leven vol van geluk en liefde tussen God en mensen[6]. Onze werkelijkheid loopt uit op eindeloze liefde.

De bijbelbril is een relatiebril om liefde te leren.
Jezus onthult Gods liefde en draagt onze straf.
Wij leven om God en elkaar lief te hebben.

De atheïstische wetenschapsbril ontkent onze persoonlijkheid, maar ook de Persoon achter de schepping en geeft daardoor zulke sombere antwoorden op onze levensvragen dat mensen er wanhopig van worden:

 • Ons leven heeft geen doel. We zijn hier gewoon toevallig. Je kunt hoogstens zelf een doel verzinnen.
 • Dood is dood.
 • Je moet zelf uitzoeken hoe je leeft of niet, wat je belangrijk vindt of niet.
 • Het maakt uiteindelijk niets uit wat je doet, want zo toevallig als dit heelal ontstond, zal het ook weer uitdoven in een eeuwige, ijskoude, donkere stilte, alsof er nooit iets geweest is[7].

De bijbelbril toont de Persoon achter onze werkelijkheid, verklaart onze persoonlijkheid en geeft zulke mooie antwoorden op onze levensvragen dat mensen daar helemaal gelukkig van worden. We zijn hier omdat God ons gewild en gemaakt heeft[8]. Mensen zijn een persoonlijkheid met zelfbewustzijn, vrijheid, verantwoordelijkheid en verstand, omdat God ons maakte naar zijn evenbeeld[9]. Daardoor kunnen we hem en elkaar liefhebben.

God vloeit over van liefde en wil mensen in die liefde laten delen[10]. Het doel van ons leven is dat we God en onze medemensen liefhebben[11]. Na dit leven is er eeuwig leven voor wie God en zijn medemens liefheeft[12].

Door de Bijbel kun je God leren kennen, want de Bijbel staat vol verhalen van mensen die vertellen wat God in hun leven gedaan heeft en wat hij voor het volk Israël gedaan heeft. De Bijbel geeft allemaal richtlijnen voor ons handelen en vertelt wat belangrijk is en wat niet[13]. Het is de gebruiksaanwijzing voor ons leven die ons en anderen gelukkig maakt.

Gods onnavolgbare wonderen in onze werkelijkheid wekken het vertrouwen dat hij kan wat wij vaak voor onmogelijk houden:

 • Zoals hij leven kan laten groeien uit één levende cel, zo kan hij ons eeuwig leven geven als ons lichaam sterft[14].
 • Zoals hij een tijdelijke werkelijkheid kan maken waar liefde en lijden mogelijk zijn, zo kan hij ook een definitieve werkelijkheid maken waar lijden en verdriet definitief verleden tijd zijn[15].

De atheïstische bril maakt mensen somber.
De bijbelbril maakt mensen zielsgelukkig.
De bijbelbril leert God te vertrouwen.

De materialistische bril ziet geen immateriële waarden. Materialistische wereldleiders als Lenin, Stalin en Mao vertrapten religie en christelijke waarden als vrede, vrijheid, vreugde en het menselijk leven. Hun materialistische bril veroorzaakte (burger)oorlogen, onderdrukking, verdriet en kostte meer dan honderd miljoen mensenlevens. Dat is de belangrijkste les van de twintigste eeuw.

Maar Jezus verkondigde Gods liefde en liefdevolle waarden die alles doordringen van liefde en geluk; ons denken, onze relaties, onze samenleving en ons gevoel. Denk aan waarden als het menselijk leven, barmhartigheid, delen, dienen, opvoeding en onderwijs:

 • Overal waar mensen Jezus volgen, bloeien relaties op door liefde, zelfbeheersing, geduld, vergeving, verzoening, vrede, trouw, recht, vrijgevigheid en behulpzaamheid[16].
 • Hele samenlevingen veranderen als mensen ontdekken hoe waardevol God ieder mens vindt. Dan verdwijnen gebruiken als mensenoffers, het doden van gehandicapten en meisjes, weduweverbrandingen, amfitheaters en slavernij[17].
 • Jezus’ pleidooi voor bewogenheid leerde christenen alle zieken en zwakken te verzorgen in kloosters en later in ziekenhuizen[18]. Bewogenheid en zorg zijn belangrijke redenen voor de groei van het christendom.
 • Jezus spoorde mensen aan tot het delen van hun welvaart. Christenen trekken al eeuwenlang de wereld door om hun welvaart en Gods delende liefde met anderen te delen. Nederlandse christenen die wekelijks naar een kerk gaan, geven ongeveer 10 keer zo veel aan goede doelen dan anderen[19].
 • Jezus leerde te dienen in plaats van te heersen[20] en verbeterde de positie van vrouwen en kinderen[21]. Moderne democratieën groeiden uit christelijke samenlevingen, omdat dienen de norm werd[22]. De wereldkaart laat zien dat democratie ontstond waar het evangelie veel invloed kreeg[23].
 • Jezus spoort zijn volgelingen aan om iedereen met het evangelie op te voeden, om mensen te laten groeien in liefde en goede werken[24]. In de zestiende eeuw spoort Maarten Luther ook aan tot de leerplicht, zodat iedereen de Bijbel zelf kan lezen[25]. Christenen werken hard aan wereldwijde alfabetisering en ontwikkeling[26].
 • Niet alleen deze waarden maken mensen gelukkig; de bijbelbril schenkt geluk in allerlei smaken; hoop, troost, richting en geborgenheid. God is een vader voor zijn kinderen[27].

De bijbelbril laat overal liefde en geluk bloeien.
God is liefde en spoort aan tot liefde.

De Bijbel is geen wetenschapsboek

Er zijn altijd mensen die brillen verkeerd gebruiken; ook de bijbelbril. Veel christenen denken dat de Bijbel een wetenschapsboek is.

Jonge aarde creationisten nemen het scheppingsverhaal heel letterlijk en geloven dat God hemel en aarde ongeveer zes duidend jaar geleden in zes dagen van 24 uur gemaakt heeft. Oude aarde creationisten stellen wat meer vertrouwen in de wetenschap en geloven de wetenschappelijke ouderdomsberekeningen van de aarde en het heelal.

Jonge aarde creationisten en oude aarde creationisten geloven beiden dat het Bijbelse scheppingsverhaal een betrouwbaar wetenschappelijk verslag is. In die volgorde en op die manier heeft God alles gemaakt. Toch maakt de Bijbel zelf duidelijk dat het geen wetenschapsboek is. Het sluit zich gewoon aan bij de toenmalige voorstelling van de wereld en het heelal. De Bijbel schetst[28]:

 • een platte aarde die niet beweegt, maar stevig vast staat[29]
 • op pilaren en een fundering[30]
 • met een stevig gewelf erboven waar zon, maan en sterren langs bewegen[31]
 • water boven de hemelkoepel en onder de aarde[32].

Het scheppingsverhaal is geen wetenschappelijk verslag. Het is een prachtig literair kunstwerk – een soort gedicht – in een verheven stijl in de vorm van de week. Elke dag klinkt het refrein ‘Het werd avond en het werd morgen. De zoveelste dag’. God schept elke dag iets door te spreken. Telkens wordt herhaald ‘En God zag dat het goed was’.

Het scheppingsverhaal is een – voor die tijd – revolutionair oorsprongsverhaal dat een heel ander wereldbeeld schetst dan menigeen toen dacht:

 • De zon, de maan en de sterren zijn geen goden, maar lichten die door God gemaakt zijn.
 • Er is maar één God in plaats van een veelheid aan ruziënde goden.
 • God is geen onderdeel van onze zichtbare werkelijkheid, of de werkelijkheid zelf, maar is de maker van heel die werkelijkheid.

Het scheppingsverhaal zet alles in onze werkelijkheid op de juiste plaats. Hemellichamen, planten, dieren en mensen zijn door God gemaakt. God heeft de mensen naar zijn beeld gemaakt; we zijn ‘kleine scheppertjes’. De Bijbel geeft geen ingewikkelde kwantummechanische theorieën die toch niemand zou begrijpen, maar sluit zich eenvoudig aan bij het heersende wereldbeeld.

Zoals een ouder ingewikkelde dingen heel eenvoudig aan een klein kind uitlegt, schetst God een wereldbeeld dat zelfs een klein kind kan begrijpen.

De Bijbel is een relatieboek; geen wetenschapsboek.
De Bijbel gaat over liefde; niet over formules.
Daar zijn wetenschappelijke brillen voor.

De Bijbel is geen materialistisch boek

Aan de andere kant is het ook niet zo dat de Bijbel helemaal niets over Gods scheppingswerk zegt. De Bijbel legt niet uit hóe God alles precies maakte, maar wel dát hij alles maakte.

Sommige christenen (theïstisch evolutionisten) beweren dat er een conflict bestaat tussen geloof en wetenschappelijke feiten. De wetenschap bewijst volgens hen dat alles vanzelf ontstaat, maar de meeste christenen blijven maar geloven dat God alles gemaakt heeft.

Ze vinden dat christenen de wetenschappelijke feiten serieus moeten nemen en anders naar het scheppingsverhaal moeten gaan kijken. In hun visie zegt de Bijbel helemaal niets over Gods scheppingswerk. Daarom vinden ze dat je het scheppingsverhaal rustig kunt vervangen door dat andere verhaal; dat alles vanzelf ontstond.

Theïstische evolutionisten doorzien niet:

 • dat wetenschappers verplicht zijn om de materialistische bril te dragen;
 • dat wetenschappers alles moeten verklaren zonder schepper.

Omdat theïstische evolutionisten wetenschappelijke interpretaties van de werkelijkheid (alles ontstaat vanzelf) verwarren met wetenschappelijke feiten (bewijsbare formules en waarnemingen), geloven ze dat het waar is wat wetenschappers door hun materialistische bril zien; alles ontstaat vanzelf.

Daarom adviseren theïstische evolutionisten om de scheppingsbril weg te gooien en de atheïstische wetenschapsbril te gaan dragen. Dat is hun oplossing om het vermeende conflict tussen wetenschap en geloof op te lossen.

Theïstisch evolutionisten denken dat alles vanzelf ontstaat.
Scheur het scheppingsverhaal maar uit de Bijbel.

Het probleem is echter niet dat er een conflict bestaat tussen wetenschap en geloof, maar tussen twee wereldbeelden; een wereldbeeld met God en een wereldbeeld zonder God[33]. Er zijn talloze wetenschappers die helemaal geen conflict ervaren tussen hun geloof en de wetenschap, omdat ze de atheïstische wetenschapsbril gewoon niet geloven.

Veel wetenschappers zien heel duidelijk dat onze werkelijkheid barst van de aanwijzingen voor een schepper. Daarom wordt de weerstand tegen de atheïstische wetenschapsbril steeds groter. Ook mensen die geen wetenschapper zijn, zien allerlei sporen van een schepper. De Bijbel bevestigt dat er overal sporen van God zichtbaar zijn:

“Wat een mens over God kan weten, is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar”[34].

Theïstische evolutionisten zetten de verkeerde bril op (de bril die God buiten beeld houdt) en gooien de goede bril weg (de bril die overal een schepper laat zien).

Met de atheïstische wetenschapsbril op de neus verklaren theïstisch evolutionisten – bijna – alles in onze werkelijkheid zonder God. Alles ontstaat vanzelf. Sporen van de schepper worden – bijna – allemaal uitgewist. Bekende theïstische evolutionisten beweren dat God alleen de Big Bang in gang gezet heeft en dat daarna alles vanzelf ontstond; het heelal, de aarde met haar kringlopen, het eerste leven, de planten, de dieren en de mensen[35]. Vooraanstaande theïstisch evolutionisten gaan zover met het atheïsme mee dat ze zelfs beweren dat de natuur geen aanleiding geeft om in een schepper te geloven[36].

Theïstisch evolutionisten zéggen wel dat ze het conflict tussen schepping en wetenschap willen oplossen, maar ze dóen het niet. Ze verklaren niet álles in onze werkelijkheid zonder God. Als ze dat doen, moeten ze namelijk het geloof in een schepper opgeven. Als alles vanzelf ontstaat, heeft God niets gemaakt. Maar die conclusie willen ze niet trekken. Daarom moet God in ieder geval iets geschapen hebben, zoals de Big Bang of het eerste leven.

Theïstisch evolutionisten denken dat hun atheïstische bril het conflict tussen geloof en wetenschap oplost, maar het tegendeel is waar. Wetenschappers die hechten aan hun atheïstische wetenschapsbril ergeren zich net zo goed aan theïstisch evolutionisten, want die zéggen wel dat ze de werkelijkheid zonder een schepper willen verklaren, maar in de praktijk komen ze altijd weer met God op de proppen[37].

De één draagt God aan als verklaring voor de Big Bang[38], een ander ziet de hand van God in de evolutietheorie[39], weer anderen roepen dat God het eerste leven gemaakt heeft, ons DNA, of iets anders. Dan kun je beter eerlijk zijn en zeggen dat je het ontstaan van onze werkelijkheid wél met een schepper wilt verklaren.

Er is geen conflict tussen Bijbel en wetenschap.
Er is een conflict of God bestaat of niet.
Dat conflict is onoverbrugbaar.

Theïstisch evolutionisten hebben niet door dat hun atheïstische bril de ogen sluit voor alle sporen van God in onze werkelijkheid. Al hun verklaringen zonder God banen de weg naar de conclusie die bij die atheïstische bril hoort: er is geen God.

Natuurlijk zijn veel natuurverschijnselen te verklaren met natuurlijke processen. Maar theïstisch evolutionisten geven voortdurend de voorkeur aan verklaringen zonder God, tegen onmogelijke onwaarschijnlijkheden in, net als atheïstische wetenschappers. Toch puilt onze werkelijkheid uit van dingen die níet vanzelf ontstaan; natuurwetten, atomen, levende cellen, DNA-software, planten, dieren en mensen.

Rembrandt van Rijn heeft niet afgewacht hoe lege doeken, verfpotten en kwasten in zijn atelier vanzelf schilderijen maakten. Daar was een groot kunstenaar voor nodig. Maar de atheïstische bril ontkent het bestaan van personen en kunstenaars; mensen zijn machines en God bestaat niet. Materialisten dromen dat kunstwerken als de Nachtwacht vanzelf ontstaan.

Theïstisch evolutionisten proberen ook alles zonder God te verklaren. Dat is een ongekende ontkenning en miskenning van de grote Kunstenaar die duizelingwekkend complexe dingen in onze werkelijkheid maakte; natuurwetten, atomen, kringlopen, levende cellen, DNA-software, planten, dieren en mensen.

Het theïstisch evolutionisme wil bijna alles verklaren zonder God, maar moet daarvoor de Bijbel flink laten buikspreken. Het scheppingsverhaal vertelt toch echt dat God alles gemaakt heeft en niet dat alles vanzelf ontstaan is. Dat zijn twee wereldbeelden die met elkaar in conflict zijn. De bijbelbril laat zien dat God alles maakte. De atheïstische wetenschapsbril laat zien dat materie alles maakte, omdat er geen God bestaat. Het ene wereldbeeld begint met God; het andere met materie[40].

Theïstisch evolutionisten schetsen materie die schept.
De Bijbel schetst een God die schept.

Het theïstisch evolutionisme[41]:

 • probeert een onoplosbaar conflict op te lossen met het materialisme dat God ontkent;
 • creëert met het atheïstische wereldbeeld een conflict met het scheppingsverhaal;
 • kiest voor scheppende materie in plaats van de scheppende God uit de Bijbel;
 • kan het conflict met atheïstische wetenschappers niet oplossen;
 • noemt God de kunstenaar van kunstwerken die vanzelf ontstaan;
 • veegt talloze sporen van schepping onder het tapijt;
 • ontkracht dat God met het verstand waarneembaar is in de schepping;
 • wil zoveel mogelijk sporen van het bovennatuurlijke in onze werkelijkheid verklaren zonder God, maar kan tegelijkertijd niet zonder hem;
 • beseft dat je geen God meer nodig hebt, als je álles verklaart zonder God;
 • bevordert met al haar verklaringen zonder God het atheïstische geloof: God bestaat niet.

Theïstische evolutionisten gooien de verkeerde bril weg.
Ze gooien de bril weg die God overal laat zien.
Ze kiezen de bril die God buitensluit.

[1] Mattheüs 22:35-40.

[2] Johannes 3:16.

[3] Romeinen 5:1-8.

[4] 1 Johannes 4:7-11.

[5] 1 Corinthiërs 15:12-22.

[6] Openbaring 21:1-6.

[7] Bertrand Russell, http://www.alamut.com/subj/ideologies/pessimism/entropy.html.

[8] Genesis 1, Openbaring 4:11.

[9] Genesis 1:26-27.

[10] Johannes 3:16-17.

[11] Mattheüs 22:35-40.

[12] Mattheüs 5:1-12. Lucas 10:25-28. 2 Corinthiërs 4:17-5:1. 2 Petrus 1:10-11.

[13] Exodus 20:1-17, Mattheüs 5:1-7:29. Mattheüs 22:35-40. Lucas 10:30-37.

[14] 1 Corinthiërs 15.

[15] Openbaring 21:1-5.

[16] Galaten 5:19-23.

[17] D.J. Kennedy, What if Jesus had never been born? The Positive Impact of Christianity in History.

[18] D. D’Souza, What’s So Great About Christianity.

[19] G. Last, Wat zegt ‘Geven in Nederland 2017’ over het geefgedrag van christenen?

[20] Mattheüs 20:25-28.

[21] Zie D.J. Kennedy, What if Jesus had never been born? The Positive Impact of Christianity in History.

[22] J. Maritain, Christianity and Democracy, and The Rights of Man and Natural Law.

[23] https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy_Index.

[24] 2 Timoteüs 3:16-17, Mattheüs 22:36-40, Romeinen 8:29, 2 Petrus 1:2-8.

[25] Zie http://www.glaubensstimme.de/doku.php?id=autoren:l:luther:a:an_die_burgermeister_und_ratherrn_allerlei_staedte_in_deutschen_landen.

[26] Zie https://en.wikipedia.org/wiki/William_Carey_(missionary), https://en.wikipedia.org/wiki/William_Cameron_Townsend en https://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Laubach.

[27] Romeinen 8:14-17. Mattheüs 6:9.

[28] Zie de afbeelding op https://sites.ualberta.ca/~dlamoure/2_beyond_high_school_handout_a.pdf.

[29] 1 Kronieken 16:30; Psalm 93:1, 96:10.

[30] Psalm 75:3, 104:5, Job 38:6.

[31] Genesis 1:6-8, 1:14-18.

[32] Genesis 1:6-7, 7:11,

[33] J.C Lennox, God’s Undertaker: Has Science Buried God? J.C Lennox, Seven Days That Divide the World: The Beginning According to Genesis and Science. https://www.youtube.com/watch?v=UGKbvt4saKI.

[34] Romeinen 1:19-20. Psalm 8, 19:1.

[35] F.S. Collins, The Language of God, 10. K.W. Giberson & F.S. Collins, The Language of Science and Faith. K.R. Miller, Finding Darwin’s God.

[36] D. Haarsma in Four Views on Creation, Evolution, and Intelligent Design, 3, Reading the book of nature.

[37] https://rationalwiki.org/wiki/Theistic_evolution.

[38] Zie bijvoorbeeld Deborah Haarsma (https://inallthings.org/can-christians-believe-in-the-big-bang/),

[39] S. Conway Morris, Hoe het leven de dingen regelt. https://en.wikipedia.org/wiki/Orthogenesis.

[40] J.C Lennox, Seven Days That Divide the World: The Beginning According to Genesis and Science.

[41] J. P. Moreland e.a., Theistic Evolution: A Scientific, Philosophical, and Theological Critique. https://www.youtube.com/watch?v=zL-EHchEDhE.