De atheïstische wetenschapsbril

Door deze bril zie je alleen maar wat zichtbaar, tastbaar en meetbaar is. Mensen die deze atheïstische wetenschapsbril dragen, beweren dat materie het enige is dat bestaat. Het immateriële, het niet waarneembare en het bovennatuurlijke bestaan niet. Goden zijn immaterieel, niet waarneembaar en bovennatuurlijk. Daarom bestaan ze niet.

Wat je niet kunt waarnemen, bestaat niet.

Mensen die een atheïstische wetenschapsbril dragen, zeggen: “De wetenschap heeft bewezen dat alles vanzelf en toevallig ontstaan is. Het heelal is ontstaan door een oerknal en het leven op aarde door evolutie. Daarom geloof ik niet in een bovennatuurlijke schepper. De wetenschap onderbouwt alles met bewijzen, terwijl religies om blind vertrouwen vragen.  Daarom schetst de wetenschap het enige juiste en verifieerbare beeld van onze werkelijkheid. Dat is een werkelijkheid zonder goden. Het is achterhaald om nog in goden te geloven”.

Alles is uit materie ontstaan, dus er is alleen maar materie.
Volgens de wetenschap ontstond alles vanzelf.
Geloof in goden is achterhaald.

Goden zijn niet meer nodig om het ontstaan van onze werkelijkheid en allerlei natuurverschijnselen te verklaren. Vroeger dachten mensen dat de goden het lieten regenen. Door onderzoek ontdekten we hoe regen ontstaat. Als je wilt ontdekken hoe de natuur werkt, moet je de goden overal buiten houden.

Er zijn natuurverschijnselen die de wetenschap nog niet verklaren kan. We weten bijvoorbeeld nog niet hoe de eerste levensvormen ontstaan zijn. Sommige atheïsten geloven dat de wetenschap dat nog wel ontdekt. Geef de wetenschap maar tijd en geld, dan is straks alles verklaard. De natuurwetenschap kan dan alles in de natuur met natuurwetten verklaren.

De wetenschap is de enige betrouwbare bron van kennis.
Nog even en we kunnen alles verklaren.

Lang geleden ontstonden uit levenloze materie eenvoudige levensvormen. Uit die verzamelingen van bewegende moleculen ontwikkelden nieuwe levensvormen die steeds ingewikkelder werden. Die levensvormen ontwikkelden allerlei bijproducten, zoals waarneming via zintuigen, bewustzijn, gevoelens, gedachten, kennis, vrije wil, waarden en onze persoonlijkheid.

Al die dingen zijn geen immateriële werkelijkheden. Het zijn slechts chemische, materiële reacties in ons materiële lichaam. We verbeelden ons dat we vrijheid hebben, maar eigenlijk doen we alleen maar wat chemische processen in onze hersencellen ons dicteren.

Mensen zijn niets meer dan een verzameling moleculen; een hoopje materie. Als het leven stopt, blijft er niets meer over. Leven na dit leven is een illusie. Dood is dood. Het heelal en het leven op aarde hebben zich toevallig ontwikkeld; niet doelgericht. Ook ons leven heeft geen doel. Het toeval heeft ons gebracht waar we nu zijn.

Een mens is niets meer dan bewegende materie.
Chemische processen bepalen ons gedrag.
Ons leven heeft geen doel.
Dood is dood.

Door een atheïstische wetenschapsbril zie je alleen materie, natuurwetten en toeval, maar geen goden.

Mag ik die atheïstische wetenschapsbril weer? Dan heb ik hier een bewijsbril.