De bril van God

Als je God voor het eerst gezien hebt, is deze bril een echte aanrader: de bril van God. Door deze bril zie je hoe God naar jou kijkt. In de Bijbel heeft God namelijk verteld hoe hij naar mensen kijkt[1]. Zet hem maar op en kijk maar eens naar jezelf in deze spiegel.

Je zag mij net voor het eerst, maar ik ken jou al je hele leven. Ik zag je al toen je geboetseerd werd in de buik van je moeder. Ik ben altijd bij je in de buurt, want ik ben niet aan plaats gebonden. Ik zie je als je zit of staat; als je wakker bent of slaapt. Hoe zou je ooit aan mijn aandacht ontsnappen? Al zou je wegvliegen over de verste zee, dan ben ik daar ook. Als je grote problemen hebt en denkt dat je er alleen voorstaat; weet dan dat ik bij je ben en naar je luister als je bidt. Ik ken je beter dan wie dan ook. Ik ben altijd bij je[2].

Zoals een herder zorgt voor gras en schoon water voor zijn schapen, zorg ik elke dag voor jou. Ik zorg ervoor dat er water is, vruchtbare grond, voedzame gewassen, zonlicht en zuurstof in de lucht. Zoals een herder zijn schapen beschermt, bescherm ik jou tegen gevaren waarvan je de meeste zelf niet ziet. Zoals een herder voor zijn schapen zorgt, zorg ik voor jou[3].

Ik heb alle mensen gemaakt. De mensen zijn de kroon op mijn schepping. Ze lijken op mij, want ze kunnen ook liefhebben en mooie dingen maken. Ik zie alle mensen als mijn kinderen en houd van ze. Ik houd ook van jou.

Maar niet iedereen wil mijn kind zijn. Ik heb kinderen die mij negeren en hun eigen leven leiden. Ik hoop dat ze tot inkeer komen en weer bij mij thuiskomen. Dan sluit ik ze weer in mijn armen; wat ze ook gedaan hebben. Zoals een ouder van zijn kind houdt, hou ik van jou. Je mag me gerust vader noemen; pappa[4].

Ik heb het laten zien hoeveel ik van mensen houd. Mensen verdienen straf omdat ze elkaar beschadigen en onrecht aandoen. Dat kan ik niet zomaar door de vingers zien. Omdat ik zoveel van mensen houd, heb ik besloten om de straf die zij verdienen, zelf te dragen in de persoon van Jezus Christus aan het kruis. Hij liet zich als zondebok kruisigen om de straf voor alle mensen op zich te nemen. Nu hoef je niet meer bang te zijn voor straf. Ook de straf die jij verdient, heb ik gedragen. Ook voor jou heb ik geleden[5].

Ik heb jouw geluk op het oog. Je wordt pas gelukkig, als je anderen gelukkig maakt. Daarom vraag ik eigenlijk maar één ding van alle mensen, ook van jou: liefde. Liefde voor je medemensen en liefde voor mij. Daar wordt iedereen gelukkig van. Wie kwaad doet, houdt van het donker, anders zien anderen wat hij doet. Wie goed doet, houdt van het licht, want iedereen mag zien dat hij doet wat ik graag wil. In de Bijbel leg ik uit wat goed is en wat niet. Dat boek is een lamp die je de weg toont in het donker. Verlaat het duister en leef in het licht en in de liefde[6].

Je leven houdt een keer op. Ook deze wereld gaat voorbij. Maar ik maak een nieuwe wereld die nooit meer vergaat. Dat wordt een wereld zonder lijden, zonder verdriet, zonder pijn en zonder dood. Daar vestig ik mijn koninkrijk van licht en liefde. Iedereen die in het licht en in liefde wil leven, is daar welkom. Daar zal ik voor altijd wonen met iedereen die de liefde zoekt. Je bent van harte welkom. Je komt toch wel[7]?

Je Vader.

Zal ik de bril van God bij de andere brillen leggen die je mee wilt nemen?

[1] N. Stafford, Beauty by the Book: Seeing Yourself as God Sees You.

[2] Psalm 139:1-16. https://visie.eo.nl/2016/06/voetstappen-in-het-zand/.

[3] Psalm 23:1-4.

[4] Genesis 1:26-28, Lukas 15:11-24, Romeinen 8:14-15, Mattheüs 6:9-13.

[5] Romeinen 5:7-11, Johannes 3:14-17. 1 Johannes 4:7-12.

[6] Mattheüs 22:35-40, Johannes 3:19-21, Psalm 1, Psalm 119:101-105.

[7] Lukas 15:11-24, Openbaring 21:1-5.