De revolutiebril

Hier heb ik nog een bril waarmee je iets van God kunt zien; de revolutiebril. Dat is een bril die de oorsprong van het eerste leven op aarde laat zien.

Veel mensen denken dat de evolutietheorie van Charles Darwin vertelt hoe het leven is ontstaan. Maar die evolutietheorie gaat ervan uit dat er al leven bestond in de vorm van ‘eenvoudige’ levensvormen die uit één cel bestaan, zoals de amoebe. Het woord ‘evolutie’ betekent ‘ontwikkeling’ van iets dat er al is.

Volgens de evolutietheorie van Darwin ontwikkelden zulke eencellige, ‘eenvoudige’ levensvormen zich heel geleidelijk gedurende miljoenen jaren tot meercellige, ingewikkelde levensvormen.

Darwin schreef niet hoe het eerste leven ontstond.

Vandaag de dag heeft de wetenschap nog steeds geen goede verklaring voor het ontstaan van leven. Volgens wetenschappers heeft dat verschillende redenen:

 • Het leven is lang geleden ontstaan.
 • Misschien is er maar één keer leven ontstaan.
 • Er zijn geen aanwijzingen te vinden.
 • Het ontstaan van leven is heel ingewikkeld.

Wetenschappers verzinnen allerlei theorieën[1]. De bekendste spreekbuis van Darwins evolutietheorie, de evolutiebioloog Richard Dawkins, erkende dat we eigenlijk niet goed weten hoe het leven op aarde ontstaan is. Hij houdt het zelfs voor mogelijk dat het leven hier gebracht is door ruimtewezens[2].

Wetenschappers weten niet hoe het eerste leven ontstond.

Wetenschappers die niet in een schepper geloven, blijven zoeken naar een theorie die verklaart hoe het eerste leven vanzelf kon ontstaan uit levenloze materie. Wie begrijpt hoe ingewikkeld een levende cel in elkaar zit, begrijpt hoe moeilijk het is om zo’n verklaring te vinden.

Waarin verschillen levende wezens dan van levenloze materie? Levende wezens:

 • verbruiken energie;
 • acteren en reageren;
 • groeien;
 • planten zich voort;
 • vormen een ingewikkelde organisatie van elementen.

Een levend wezen – zelfs een eencellig wezen zoals een amoebe – bestaat uit een heleboel onderdelen, net als een computer. Die afzonderlijke onderdelen zijn ingewikkeld, net als bij een computer. Laten we ze even bekijken. Zelfs een eencellig levend wezen bestaat uit:

 1. Besturingssoftware: de programmeerbril liet zien dat elke cel een besturingssysteem heeft, veel ingewikkelder dan op een computer.
 2. Een opslagmedium: de software is opgeslagen in DNA; veel compacter dan op een computer.
 3. Informatielezers: robotjes in de levende cel lezen de informatie van het DNA, zoals leeskoppen de informatie van een harde schijf lezen.
 4. Fysieke acties: cel robotjes voeren de opdrachten van het besturingssysteem uit, net zoals een besturingssysteem een processor en een beeldscherm aanstuurt.
 5. Fysieke behuizing: het omhulsel en het skelet van de cel houden alles bij elkaar zoals een computerkast.
 6. Energiedistributeurs: een levende cel verzamelt en distribueert energie, net als een computervoeding.

Levende cellen zijn nog veel ingewikkelder dan computers; ze groeien en planten zich voort. Stel je eens voor dat computers dat ook zouden kunnen.

Wie gelooft dat computers vanzelf kunnen ontstaan?
Kunnen levende cellen dan wel vanzelf ontstaan?
Levende cellen zijn veel geavanceerder.

Wie toch denkt dat levende cellen vanzelf kunnen ontstaan uit levenloze materie, moet nog veel grotere mysteries oplossen.

De kans dat er ook maar één afzonderlijke component of functie van een levende cel vanzelf ontstaat, is ongelooflijk klein:

 • Besturingssoftware valt niet uit de lucht; daar is jaren programmeerwerk voor nodig.
 • Een opslagmedium dat zo lang, compact, oprolbaar, leesbaar en gecompliceerd is als een DNA-molecuul, ontstaat niet zomaar.
 • De kans dat er slechts één robotje ontstaat dat DNA-informatie zou kunnen lezen, is verwaarloosbaar klein[3].
 • Hetzelfde geldt voor robotjes die RNA-opdrachten uitvoeren, zoals het maken van nieuwe robotjes.
 • Een passend cel omhulsel dat alleen bepaalde stoffen doorlaat met een cel skelet komt niet aanwaaien.
 • Het verzamelen, distribueren en verbruiken van energie zijn complexe functies.
 • Dingen beginnen niet zomaar uit zichzelf te groeien.
 • Voorplanting en vermenigvuldiging zijn ongekend ingewikkelde functies.

De kans dat één afzonderlijke component of functie vanzelf ontstaat, is al onvoorstelbaar klein. Maar voor een levende cel zijn alle componenten en functies nodig.

Besturingssoftware heeft een opslagmedium nodig. Maar als er geen robotjes zijn om de software te lezen, heb je er niets aan. En als er geen robotjes zijn om opdrachten uit te voeren, gebeurt er niets. Zonder omhulsel blijven de onderdelen niet bij elkaar. Zonder energie komt er niets in beweging.

Een levende cel heeft allerlei complexe onderdelen nodig.
Niet één onderdeel mag ontbreken.

Wie toch hoopt dat al die complexe onderdelen geleidelijk aan vanzelf kunnen ontstaan, zodat er na miljoenen jaren toch een levende cel ontstaat uit levenloze materie, staat voor een nog groter probleem.

Al die complexe componenten en functies moeten op precies dezelfde tijd en precies dezelfde plaats aanwezig zijn en in elkaar gezet worden. Want stel je voor dat er:

 • vanzelf DNA ontstaat,
 • vanzelf besturingssoftware op geschreven is,
 • zomaar robotjes komen aanlopen die de software kunnen lezen,
 • allerlei robotjes verzamelen die opdrachten kunnen uitvoeren,
 • een passend cel omhulsel alles bij elkaar houdt,
 • vanzelf toevoer, distributie en verdeling van energie ontstaat,
 • allerlei componenten en functies vanzelf met elkaar gaan samenspelen,
 • groei van de cel te zien is,

maar de levende cel kan zich niet voortplanten. Dan was dat eerste leven toch weer doodgegaan.

Leven kan niet stapje voor stapje ontstaan uit levenloze materie.
Alles moet in één keer in elkaar gezet worden en werken.
Leven ontstaat niet door evolutie, maar door revolutie.

Het is begrijpelijk dat de wetenschap het mysterie van het ontstaan van het eerste leven uit levenloze materie niet kan oplossen. Dat mysterie verklaart waarom zelfs vooraanstaande wetenschappers geloven dat de eerste levende cel hier misschien wel gebracht is door buitenaardse wezens.

Leven kan niet vanzelf ontstaan. Er is een schepper voor nodig; iemand die alle componenten doelgericht bij elkaar brengt en in elkaar zet in een omgeving die leven onderhoudt en beschermt.

Het ontstaan van leven is revolutionair.
Dat was het eens en telkens weer.
Leven is bovennatuurlijk.

Zal ik de revolutiebril weer terugleggen?

[1] Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Oorsprong_van_het_leven en https://en.wikipedia.org/wiki/Abiogenesis.

[2] Zie https://www.youtube.com/watch?v=jxkQNP2NkCk.

[3] D.A. Axe, Estimating the Prevalence of Protein Sequences Adopting Functional Enzyme Folds (Journal of molecular biology, 2004) & D.A. Axe, Extreme Functional Sensitivity to Conservative Amino Acid Changes on Enzyme Exteriors, (Journal of Molecular Biology, 2000).