De wetgeversbril

Met deze wetgeversbril kun je natuurwetten bekijken. Met het blote oog zie je geen natuurwetten. Toch hebben wetenschappers heel veel natuurwetten ontdekt[1]. Ze beschrijven wetmatigheden in de vorm van wiskundige formules. Zo kun je met die natuurwetten rekenen en hele betrouwbare voorspellingen maken.

Wetenschappers maakten formules voor scheikundige wetten, warmtewetten en bewegingswetten. Sommige formules gaan bijvoorbeeld over gassen, vloeistoffen, licht en straling. Een bekende formule voor de relativiteitstheorie van Albert Einstein luidt: E=mc2.

Natuurwetten gelden altijd en overal, zodat onze werkelijkheid betrouwbaar is. We hoeven nooit bang te zijn dat de zwaartekracht even uitvalt. Je fiets slaat gelukkig niet zomaar linksaf als je rechtdoor stuurt. Alles in onze werkelijkheid luistert precies naar al die natuurwetten. Zo is onze werkelijkheid keurig geordend. Alles wat gebeurt, is precies voorspelbaar.

Maar waar komen die natuurwetten eigenlijk vandaan?
Waarom is alles zo geordend?

Waarom luistert alles altijd naar die natuurwetten? We weten allemaal wat er gebeurt met een bal die je omhoogschiet. Maar waarom trekt de aarde die bal eigenlijk naar beneden? Waarom blijft de aarde eigenlijk om de zon draaien?

Alles in onze werkelijkheid is geordend. Maar die orde ontstaat niet zomaar. Chaos wel. Blijkbaar heeft een Wetgever natuurwetten gemaakt om orde te scheppen in de chaos. Hij heeft alles aan die ingewikkelde formules onderworpen. Hij heeft de spelregels voor onze werkelijkheid bepaald.

De natuurwetenschap gaat ervan uit dat onze werkelijkheid geordend is. De natuurwetenschap probeert te ontdekken hoe die orde precies werkt.

Zonder geloof in orde zou er geen wetenschap bestaan.

Wetenschappers geloven dat alle natuurverschijnselen te verklaren zijn. Intelligente mensen zoeken naar de wiskundige formules van allerlei natuurwetten. Blijkbaar zit er extreem veel intelligentie verstopt in onze werkelijkheid in de vorm van natuurwetten. We ontdekken er steeds meer van.

Albert Einstein schreef: “Het eeuwige geheim van de wereld is haar begrijpelijkheid” en “Het feit dat de wereld begrijpelijk is, is een wonder”[2].

Intelligente mensen zoeken naar de intelligentie van de grote Intellectueel.
Heel onze werkelijkheid luistert naar zijn natuurwetten.
De wetgeversbril laat een ordenende Wetgever zien.

Dat natuurwetten gemaakt zijn, blijkt uit de tien eigenschappen waarmee je kunt herkennen of iets gemaakt is:

  1. Orde: natuurwetten scheppen orde in de chaos. Alles gehoorzaamt alle natuurwetten.
  2. Variatie van onderdelen: er zijn heel veel verschillende natuurwetten.
  3. Samenspel: natuurkundige formules beschrijven hoe materie en energie en onderdelen in de natuur op elkaar reageren.
  4. Schoonheid: wie natuurwetten begrijpt, doorziet hoe mooi alles werkt.
  5. Doelgerichtheid: natuurwetten zijn bedoeld om onze werkelijkheid te bouwen en op allerlei manieren te laten functioneren.
  6. Efficiënt: alles luistert naar natuurwetten, maar we zien niets dat het afdwingt.
  7. Nut: natuurwetten maken onze werkelijkheid voorspelbaar en betrouwbaar.
  8. Complexiteit: achter alle natuurwetten schuilt ongekende intelligentie.
  9. Plan en specifieke informatie: als je een werkelijkheid wilt bouwen en op allerlei manieren wilt laten functioneren is daar een groots plan en heel veel specifieke informatie (formules) voor nodig.
  10. Inspanning: het uitdenken van al die natuurwetten vraagt veel denkwerk.

Natuurwetten zijn het werk van een grootse wetgever.

Ok, hier heb ik een andere bril die wat met de wetgeversbril te maken heeft. Zet hem maar eens op.

 

[1] Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_(wetenschap).

[2] Zie https://en.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein#1930s.