Inspectie van de bewijsbril

We kijken naar de bril zelf, naar de focus en naar de oogkleppen.

De bril

De bewijsbril is bedoeld om absolute zekerheid te verkrijgen over de vraag of God bestaat of niet. Het bewijs of God bestaat of niet, moet onomstotelijk zijn, want er hangt veel van af.

De focus

De bewijsbril focust op keiharde bewijzen voor het bestaan van God; absolute zekerheid. Maar bij het bestuderen van de atheïstische wetenschapsbril bleek al dat het zo goed als onmogelijk is om te bewijzen of God bestaat of niet.

Ik heb wel allerlei brillen aangedragen waarmee je iets van God kunt zien; maar je ziet hem niet direct en in het echt. We hebben ook geen foto’s of camerabeelden. We moeten het doen zonder zulke keiharde bewijzen voor of tegen het bestaan van God.

Toch betekent dit niet dat we de vraag of God bestaat niet kunnen beantwoorden. Die vraag is prima te beantwoorden, maar dan moet je niet alleen focussen op keiharde, directe bewijzen.

De oogkleppen

Als je goed naar de bewijsbril kijkt, zie je flinke oogkleppen.

Een rechter zoekt namelijk ook overtuigende bewijzen. Anders kun je een verdachte niet zomaar veroordelen. Toch doet een rechter bijna nooit uitspraken op basis van keiharde bewijzen zoals foto’s en camerabeelden. Zulke keiharde bewijzen zijn er bijna nooit in een rechtszaak. Daarom probeert een rechter een betrouwbaar beeld te vormen van wie wat gedaan heeft op basis van indirecte aanwijzingen; sporenonderzoek en getuigenverklaringen.

In een moordzaak probeert de rechter een misdrijf te reconstrueren met behulp van rechercheurs en getuigen. Hij is immers zelf niet bij het misdrijf geweest en moet op anderen leunen om de waarheid te achterhalen.  De kogel vertelt iets over het moordwapen. Het ontbreken van inbraaksporen wijst erop dat het slachtoffer de dader waarschijnlijk binnengelaten heeft. De zakelijke en persoonlijke relaties van het slachtoffer perken het aantal verdachten in. Onderzoek van de computer wijst een aantal mogelijke verdachten aan.

Familie van het slachtoffer kan meer over het slachtoffer vertellen. Getuigen hebben een onbekende donkerblauwe BMW in de straat zien staan. De rechter ondervraagt een aantal verdachten waar ze op het moment van het misdrijf waren en of ze dat kunnen bewijzen. Als er maar genoeg sporen en getuigen zijn, wordt het eenvoudiger om de moord te reconstrueren en de dader aan te wijzen. Bij voldoende sporen en getuigen zal de dader de moord nog bekennen ook.

Zo kun je ook ontdekken of God bestaat of niet. Je moet sporenonderzoek doen. Alle brillen die je net opgehad hebt, laten sporen van God zien. In onze werkelijkheid zijn heel veel sporen te zien van een superintelligente, creatieve schepper. Daarnaast heb ik een aantal getuigen aangedragen; levensverhalen van mensen die God hebben leren kennen. In de Bijbel staan nog veel meer van die getuigenverklaringen.

We hebben geen foto’s of camerabeelden van God.
Toch zag je veel sporen van een briljante schepper.
Veel getuigen verklaarden wat God in hun leven deed.
Zo kun je goed oordelen of God bestaat of niet.

Laten we wat brillen gaan inspecteren die sporen laten zien van een briljante schepper van de natuur. Ik pik er een paar brillen uit, anders wordt het te veel. Wil je misschien nog wat te drinken?