Zie jij God

Nu we wat brillen uitgeprobeerd hebben en hun werking kritisch bekeken hebben, wordt het tijd om een aantal brillen te kiezen. Geld speelt geen rol, want bij Opticien Gans Anders zijn alle brillen gratis. Je mag er zoveel meenemen als je maar wilt. Loop maar vast naar die passpiegel daar, dan leg ik even de brillen neer die we bekeken hebben. Wil je nog wat drinken?

Ik vertel nog even wat je door welke bril zag, dan kun je daarna drie brillen kiezen die je het meest aanspreken. Eerst heb je wat brillen opgehad waarmee je God niet kunt zien:

 • De onvolmaakte bril kijkt alleen naar het lijden en ziet geen God.
 • De atheïstische wetenschapsbril toont alleen materie, natuurwetten en heel veel toeval, maar houdt een schepper buiten beeld.
 • Met de bewijsbril vind je geen directe bewijzen voor het bestaan van God.

Daarna heb je door verschillende brillen gekeken waarmee je God wel kunt zien:

 • Met de overweldigende bril voel je hoe overweldigend een geboorte is. Blijkbaar heeft de Bron van liefde en leven het zo bedoeld dat we elkaar liefhebben en het leven doorgeven door de liefde.
 • De fabrieksbril toont de grote Fabrikant van de kleine levende cel: een zelfstandige fabriek waarin talloze verschillende robotjes precies weten wat ze moeten doen.
 • De bouwbril laat zien hoe een briljante Bioloog alle levensvormen bouwt vanuit één levende cel die precies weet hoe hij zich moet blijven delen totdat het geniale bouwplan klaar is.
 • De programmeerbril verraadt de Programmeur van het meesterlijke programmeerwerk in ons DNA dat zelfbewustzijn, intelligentie, vrijheid en liefde tovert uit één cel.
 • De motorbril onthult verbluffende techniek in ‘eenvoudige levensvormen’. Die techniek geeft ons het gevoel dat onze techniek het werk is van ‘eenvoudige levensvormen’.
 • Met de dierenbril kun je maar blijven rondkijken en je blijven verbazen over de enorme variatie aan doelgericht ontworpen dieren. Door deze bril ontdek je de creativiteit, genialiteit en doelgerichtheid van de grote Bioloog.
 • Door de oorzaaksbril zie je dat de natuur een bovennatuurlijke Oorzaak heeft die verklaart waarom wij bestaan.
 • De wetgeversbril laat een ordenende Wetgever zien die heel onze werkelijkheid laat gehoorzamen aan zijn natuurwetten.
 • Door de kringloopbril zie je allerlei natuurlijke kringlopen waarmee de schepper onophoudelijk primaire levensbehoeften blijft bezorgen.
 • Met de vuurwerkbril ontdek je dat de Schepper van het leven alle knoppen in het heelal onvoorstelbaar precies afgesteld heeft om leven mogelijk te maken in dat heelal.
 • De revolutiebril laat zien dat leven niet zomaar spontaan ontkiemt, maar dat er een geniale Schepper nodig is om leven mogelijk te maken dat zichzelf vermenigvuldigt.
 • In de spiegelbril zie je hoe je Maker een hele verzameling van geavanceerde systemen in je eigen lichaam laat samenwerken om samen dat wonderlijke ‘ik’ te vormen.
 • Door de helikopterbril zie je overal sporen van de schepper. Je ziet een opeenstapeling van complexe systemen die allemaal samenwerken en van elkaar afhankelijk zijn.

Om God nog dichterbij te kunnen zien en hem beter te leren kennen, heb je de brillen uitgeprobeerd van getuigen die God persoonlijk ontmoet hebben:

 • De bril van de kinderloze nomade Abraham laat zien dat God alle macht heeft om te doen wat hij belooft; ook al lijkt de weg waarop je loopt een doodlopende weg.
 • De bril van de gevluchte prins Mozes bewijst heel Israël hoe God van slavernij en zonde bevrijdt. Zijn geboden richten ons op de liefde voor God en medemensen, want God is liefde.
 • Door de bril van een blindgeboren bedelaar herken je Jezus – die de ogen van blinden opent – als de zoon van God, terwijl anderen die menen te zien, blind zijn voor Jezus’ wonderen en hem voor gek verklaren.
 • De bril van een weduwe die haar zoon terugkrijgt uit de dood, onthult dat de macht van Jezus sterker is dan de dood.
 • De bril van de landverrader Mattheüs laat zien hoe Jezus een fout leven van Mattheüs verandert en vult met hoop en liefde. Mattheüs ziet overal waar hij het evangelie zaait, foute mensen veranderen en kerken ontspruiten vol hoop, liefde en zorg voor zwakken.
 • De bril van een ongelovige broer van Jezus – Jakobus – laat zien hoe de opstanding van Jezus alles veranderde. Toen pas ontdekte hij dat Jezus niet gestoord was, maar Gods zoon.
 • De bril van een fanatieke christenvervolger laat zien dat het bij God niet om regeltjes draait, maar om de liefde. Gods boodschap van liefde verandert ons denken, onze relaties, onze samenleving en ons geluk.

Na al dat kijken door al die brillen zou ik eerst heel graag willen weten:

Heb je iets van God gezien?
Zie jij God?

Heb je die vraag beantwoord? Dan mag je het nu zeggen; welke drie brillen vond je het mooist? Die drie brillen krijg je sowieso mee. Als je nog meer brillen mooi vindt, neem ze dan gerust mee. Bij Opticien Gans Anders zijn alle brillen gratis.